GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Uluslararası Türk Sanatları Kongresi

ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI KONGRESİ

 

 

 

Başladığı 1959 yılından itibaren dört  yılda  bir, ara verilmeksizin düzenlenen Uluslararası Türk Sanatları Kongresi; sürekliliği, katılım niteliği ve bilimsel değerlendirme kriterleriyle Türkiye'nin kültür ve sanat tarihi  alanında uluslararası  düzeyde  kabul  görmüş saygın bir etkinliğidir.

 İlki Ankara ve dokuzuncusu İstanbul’da gerçekleştirilen Kongre’nin diğer önüçünün Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’nun en köklü ve önemli müze ve üniversitelerinin ev sahipliğinde yapılması, uluslararası olma niteliğinin ciddiyetini yansıtmaktadır. Türk kültürü, sanat ve mimarlık tarihine ilgi duyan ve çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştıran genç bilim insanlarına ve öğrencilere ilham vermekte ve araştırmacıların sayılarının artmasına katkı sağlamaktadır.

Kongre, çeşitli ülkelerden   bilim  insanları  ve  araştırmacıları  bir  araya  getirerek  çalışmalarını  sunmalarına imkân vermekte; son bulgularla gelişmeleri paylaştıkları,  bilgi ve görüş alışverişinde bulundukları akademik bir müzakere ortamı oluşturmaktadır. Böylece Türk kültürü ve sanatı sahasında, her Kongre’de güncellenmeye devam eden bir bilgi birikimi meydana gelmektedir.

Bilimsel tebliğlerin yanı sıra yönetiminde yer alan önemli akademisyen ve araştırmacıların Kongre çalışmalarına ilişkin tespitlerini içeren sunumlarının da yer aldığı bildiri kitapları, Türk sanat tarihi alanındaki bilgi birikimini ve yıllar içindeki gelişimi ortaya koymaktadır. Bu özellikleriyle kongre bildiri kitapları; farklı ülkelerden başta öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar olmak üzere tüm ilgililer için Türk kültürü ve sanatı  alanında bilimsel temel başvuru kaynakları arasında yer almaktadır.

Hiçbir sınırlama olmaksızın ilgili herkese açık Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, akademik özelliklerinin yanında organizasyon  kapsamında gerçekleştirilen sergi, yayın, konser, temsil ve gezi gibi çeşitli etkinliklerle de Türk kültürünü ve sanatını tanıtmaktadır.

Önemi

Amacı

Hedefleri

Kapsamı ve Alanı

İlgili Disiplinler

Uluslararası Türk Sanatları Kongresi’nin Ev Sahipleri


16.jpg

15.jpg