GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Misyon ve Vizyon

Misyon

Güzel Sanatlar alanında, ülkemiz sanatçılarının tüm dünyada etkinlik yapabilmelerine ve tanınmalarına yardımcı olmak; sanatsal yaratıcılığı desteklemek; dünyadaki sanatsal gelişmeleri yakından takip etmek ve çeşitli etkinliklerle ülkemizin önemli bir sanat merkezi haline dönüşmesi için çalışmak; sanatsal ve kültürel etkinlikleri yaygınlaştırmak ve eğitim faaliyetleri yoluyla toplumda ilgilileri, bilinci ve duyarlılığı artırmak.

Vizyon

Güzel Sanatlar alanında; etkin bir konuma sahip, toplumun ilgili tüm kesimleri tarafından ulaşılabilen ve ihtiyaçları karşılayabilen, özel sektör ve gönüllü kuruluşları yönlendirebilecek öncü bir kurum olmak.