GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Hedefleri

 

  • Türk kültürü ve sanatına dair bilimsel farkındalık oluşturmak;
  • Türk kültürünün ve sanatının tarihsel gelişiminin, çağdaş ve evrensel özelliklerinin bilimsel yöntemlerle ortaya konmasını, belgelenmesini ve ilgililerle paylaşılmasını sağlamak;
  • Sunulan tebliğlerin “bildiri kitabı” olarak basılması suretiyle Türk kültürü ve sanatı alanında bilimsel bir başvuru kaynağı oluşturmak;
  • Türk kültürü ve sanatına ilişkin bilimsel araştırma, inceleme ve çalışma yapan tüm ilgililere ışık tutmak;
  • Türk kültürü ve sanatı alanında özgün araştırmalar için uluslararası ortak projeler üretilmesi yönünde ilgilileri buluşturan bir platform oluşturmak;
  • Türk kültürünü ve sanatını bilimsel veriler ışığında uluslararası düzeyde kültür-sanat çevrelerinde tanıtmak;
  • Sergi, konser, temsil, yayın ve gezi gibi etkinliklerle Türk sanatını ve kültürünü bilim insanlarına, araştırmacılara, öğrencilere, sanatçılara, sanatseverlere ve tüm ilgililere çeşitli bağlam ve kapsamlarda, farklı bakış açılarıyla üst düzey bir sunumla tanıtmak.