GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Amacı

 

Uluslararası Türk Sanatları Kongresi’nin amacı; çeşitli ülkelerden bilim insanlarını ve araştırmacıları akademik ortamda belirli aralıklarla bir araya getirmek suretiyle bilimsel bilginin birikimini, belgelenmesini, müzakere edilmesini, güncellenmesini ve paylaşılmasını sağlayarak Türk sanat tarihi araştırmalarına güç kazandırmak, araştırmacıları bu alanda çalışmaya teşvik etmek ve Türk kültürü ile sanatını tanıtmaktır.