GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kuruluş

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz, 10 Haziran 1935 tarih ve 2773 sayılı kanunun 1.maddesine göre kurulmuştur. Genel Müdürlüğümüz, klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip etmek, sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesini ve yayılmasını sağlamak, bu amaçla güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri gibi sanat kurumları kurmak, bunlarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmek, ulusal resim ve heykel sanatı ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları koleksiyonlarını geliştirmek, sanatsal değerlerimizi tanıtmak üzere faaliyetlerini yürüten bir kuruluştur.

Daha önceleri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde yer alan; Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi, ayrı birer Genel Müdürlüğe; Sinema Dairesi, Sinema Genel Müdürlüğüne; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesine dönüştürülmüş, Genel Müdürlüğümüzce kurulup geliştirilen dört Devlet Konservatuarı da dört ayrı üniversiteye bağlanarak bünyemizden ayrılmışlardır.