GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Güzel Sanatlar Galerileri

Güzel Sanatlar Galerilerinin kuruluş amacı;

Sanatçılarımıza sanat eserlerini sergileme kolaylığı sağlamak,
Yetenekli genç sanatçıları desteklemek, 
Plastik sanatlar zevkini yaymak ve geliştirmek,
Plastik sanatlar alanında konferans, açıkoturum, film ve dia gösterileri düzenlemek, 
Sanatseverlere ve sanatçılara dünya plastik sanatını ve eserlerini tanıtmaktır.

Güzel Sanatlar Galerilerinde, öncelikle plastik sanatlar değer ve kriterlerine uygun nitelikte sergiler olmak üzere yan faaliyet olarak da konferans, açıkoturum, film ve dia gösterileri atölye ve kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlayarak, halkımızın sanat zevk ve kültürünü geliştirmek amacıyla bu alanda çalışan usta ve genç sanatçılarımıza eserlerini sergileme ve çalışma olanağı sağlanmaktadır.

Yurt düzeyinde çeşitli illerde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine bağlı 48 adet Güzel Sanatlar Galerisi bulunmaktadır. Bu galeriler Ankara dışında, bulundukları illerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak hizmetlerini sürdürmektedirler. Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün her yıl yayımlanan "Süreli kullanım Yönergesi"nin ilgili maddesince Kültür Merkezi içinde bulunan Güzel Sanatlar Galerilerinde gerçekleştirilecek sergiler için ücretlendirme yapılır. Sanatçıların eserlerini satmaları serbesttir. Sanatçıların sergilerini açabilmeleri için bulundukları ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sergi açma talepleri, Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliği uyarınca galerilerde oluşturulan seçici kurullar tarafından, “sergi açma koşulları” çerçevesinde değerlendirilerek belirlenir. Güzel Sanatlar Galerileri, 01 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında kapalı olup, yılın diğer aylarını kapsayan sergi sezonunda ise, Pazartesi hariç diğer günlerde mesai saatleri içinde izleyicilere açıktır.