GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğe Bağlı Şubelerimiz

İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5812
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :
personelvemevzuat@ktb.gov.tr
 
Bütçe ve Performans Programı Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5835
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :
butcesubesi@ktb.gov.tr
 
Satın Alma ve Ödemeler Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5835
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :satinalmatahakkuk@ktb.gov.tr
 
Bilgi İşlem ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5842
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :
guzelsanatlarbim@ktb.gov.tr
 
İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5847
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :evraksubesi@ktb.gov.tr
 
Ayniyat Saymanlığı Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5860
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :ayniyatsubesi@ktb.gov.tr
 
Sivil Savunma Uzmanlığı
Telefon : (0312) 470 5858
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :gunay.akca@ktb.gov.tr

Türk Müziği ve Dans Toplulukları Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5862
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :turkmuzigivedans@ktb.gov.tr
 
Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği Koroları Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5865
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :
halkveklasikmuzik@ktb.gov.tr
 
Orkestralar ve Çoksesli Müzik Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5814
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta:
orkestralarsubesi@kultur.gov.tr
 
Özel Tiyatrolar Destek ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5814
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :tanitimhalklailiski@ktb.gov.tr
 
Galeriler, Müzeler ve Koleksiyon Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5892
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :
galerilermuzeler@ktb.gov.tr
 
Yarışmalı Sergiler Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5846
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :
yarismalisergiler@ktb.gov.tr
 
Heykel Sanatı Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5882
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :
heykelsanati@ktb.gov.tr
 
Sergiler ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
Telefon : (0312) 470 5882
Faks : (0312) 384 22 07
E-posta :organizasyonsubesi@ktb.gov.tr