GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İlgili Disiplinler

 

Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, birincisinden itibaren; genel olarak resim, heykel, mimarlık, bezeme sanatları, özgün baskı, fotoğraf gibi sanat yapıtlarının ve bunların tarihsel gelişiminin tespit edilmesi, sınıflandırılması, tanımlanması, yorumlanması ve anlaşılmasını amaçlayan sanat tarihi disiplinini esas almaktadır.

Ayrıca

 • Tarih,
 • Arkeoloji,
 • Epigrafi,
 • Nümismatik,
 • Türkoloji,
 • Mimari,
 • Şehir ve Bölge Planlaması,
 • Edebiyat,
 • Siyaset Bilimi,
 • Uluslararası İlişkiler,
 • Sosyoloji,
 • Restorasyon,
 • Etnografya,
 • Antropoloji,
 • Müzecilik,
 • Koleksiyonculuk,
 • Kültürel mirası yönetimi,
 • Müzik

alanlarında çalışan bilim insanları ve araştırmacılar da üstlendikleri Komite Üyeliği görevleri ve sundukları tebliğlerle ilkinden başlayarak Kongre’ye katkı ve katılım sağlamaktadır.