GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kapsamı ve Alanı

 

  • Alan: İslam öncesi evrede Türk sanatı ve mimarisi; ilk Türk İslam Devletleri sanatı ve mimarisi; Selçuklu sanatı ve mimarisi, Osmanlı sanatı ve mimarisi; erken Cumhuriyet dönemi sanatı ve mimarisi; çağdaş Türk sanatı ve mimarisi; çevre kültürlerle etkileşim, ilişki, bağlantı ve alışveriş   
  • Coğrafi kapsam: Asya, Orta Asya, Yakın Doğu, Anadolu, Afrika, Akdeniz havzası, Balkanlar, Avrupa
  • Konu: Türk kültürü-sanatı ve sivil-askeri mimari eserleri; Türk kültürü ve sanat eserlerine ilişkin arşiv belgeleri, koleksiyonlar ve yazıtlar; müzecilik; koleksiyonculuk; kültürel karşılaşma ve sanatsal etkileşim; Yakın Doğu ve Balkanlar’daki komşu kültürlerle iletişim ve etkileşim; Orta Asya’daki Türk kültürü mirası; Avrupa sanatı-Türk sanatı etkileşimi; ortaçağ Anadolu ve Osmanlı arkeolojisi; ticaret, diplomasi ve sanat; müzik ve sahne sanatları.