GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Önemi

 

  • Birincisinden itibaren akademik çevrelerde gördüğü alaka ve kazandığı saygınlık;
  • Bilimsel ölçüt ve değerlendirme yöntemleriyle hazırlanan bildiri kitaplarının, temel başvuru kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi;
  • Gönüllülük esasıyla akademisyenler, araştırmacılar ve kültür-sanat kurumları yöneticileri tarafından bağımsız inisiyatifle oluşturulan bilimsel komiteler marifetiyle, elli beş yılı aşkın zaman zarfında hiç sekteye uğramadan dört yılda bir gerçekleştirilmeye devam etmesi;
  • Gelen davetler üzerine Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’nun saygın müze ve üniversitelerinin ev sahipliğinde yapılması;
  • Çeşitli uluslardan bilim insanlarının ve araştırmacıların gösterdiği yoğun ilgi

Türk kültürü ve sanatını konu alan Uluslararası Türk Sanatları Kongresi’nin düzenlenme gerekliliğini, üstlendiği ve yerine getirmekte olduğu görevin önemini kanıtlamaktadır.