GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sanat Birimlerinde Misafir Sanatçı Olarak Görev Alabilir miyim?

Maliye Bakanlığı’nın izni doğrultusunda Orkestra, Koro ve Topluluklarımızda Misafir Sanatçı çalıştırılmaktadır. Misafir Sanatçılar Maliye vizesini müteakip bulunulan Mali yılın sonuna kadar çalıştırılmakta, çalıştıkları süre için Sigortaları yapılmaktadır.  Çalışma usulleri saatleri İlgili Sanat birimince düzenlenmektedir. Ücretleri Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. Talepler ilgili birimlerin sanat Kurulları veya Yönetim Kurulunca değerlendirilmektedir.