GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


PROF. DR. ALÂEDDİN YAVAŞCA ANISINA BESTE YARIŞMASI

Klasik meşk zincirinin son halkası kabul edilen ve çağımızın en büyük bestecilerinden olan Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca ismi üzerinden, kendisinin müzikal çizgisi doğrultusunda Türk Müziği repertuvarına yeni eserler kazandırmayı hedefleyen yarışmanın şartnamesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Anısına Beste Yarışması Şartnamesi