GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzce Devlet Koleksiyonuna Eser Kazandırılmak Amacıyla, Satın Alma İşlemleri Nasıl Yürütülmektedir?

Alanında uzman olan akademisyen ve sanatçılar Genel Müdürlükçe belirlenin ve Bakan oluruna sunulur. Sanatçısı tarafından Komisyona sunulan eserler değerlendirilir ve Komisyonun takdir ettiği fiyat üzerinden sanatçıyla mutabık kalınırsa satın alınır ve devlet koleksiyonuna kaydedilir.