GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Tiyatrolar 2009-2010 Sanat Sezonu Yardımları

Bakanlığımızca ilgili yönetmelik kapsamında özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan 2009–2010 sanat sezonu için yararlanmak üzere toplam 298 özel tiyatro 343 proje ile başvuru yapmıştır.

 

Özel tiyatroların başvuruları, Bakanlığımız Müsteşarı Sayın İsmet YILMAZ’ın başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Nihat GÜL, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Ayşenur İSLAM, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi BİLGİN, oyun yazarları Refik ERDURAN, Turgay NAR ve Raşit ÇELİKEZER’den oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından ayrı ayrı incelenmiştir.

 

Değerlendirmelerinde Türk oyun yazarları tarafından yazılan eserlere öncelik veren Komisyon, ilgili yönetmelikte belirtilen ölçütler ile bütçe olanaklarını da göz önünde bulundurmuştur.

 

Değerlendirme Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY’ın talimatlarıyla 840.000.-TL arttırılarak 3.000.000.-TL’ye çıkarılan ödeneğin ekli listelerde belirtilen şekilde dağıtılmasına karar vermiştir.

 

Bu karar doğrultusunda, 60 profesyonel, 26 çocuk oyunu, 41 amatör ve 25 geleneksel olmak üzere toplam 152 özel tiyatronun projesine yardım yapılacaktır.

 

Tiyatro sanatının içinde bulunduğu zor durumdan kurtarılması, tiyatro sektörünün geliştirilip güçlendirilmesi amacıyla, 2003 yılında %76 oranında arttırılan ve bu tarihten itibaren her yıl yeni imkânlar da yaratılarak yükseltilen yardımlar, son olarak bir önceki yıla oranla %20 arttırılmış ve 3.000.000.-TL’ye çıkarılmıştır. Bu durumda 2002 yılından bu yana özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlar %250 oranında arttırılmış bulunmaktadır.

 

Ayrıca özel tiyatroların 2009–2010 sanat sezonu projeleri için dağıtılacak toplam 3.000.000.-TL tutarındaki ödenek, bugüne kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek ödenek miktarı; yardım yapılmasına karar verilen 152 özel tiyatro ise bu zamana kadar bir sanat sezonunda yardım yapılan en çok tiyatro sayısı olma özelliğini taşımaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.