GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bolu Güzel Sanatlar Galerisi

Telefon

: (0374)215 36 90

Faks

: (0374)215 36 32

E-posta

:boluturizm@hotmail.com

Adres

: Stadyum Cad.Kültür Merkezi / BOLU