GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Tiyatrolar Veritabanı Kayıt

DUYURU

            Bakanlığımızca, tüm dünyada görünen coronavirüsü salgını nedeniyle sanatsal etkinliklerin iptal ve ertelemelerinden en çok etkilenen gruplar arasında yer alan özel tiyatrolara yönelik çalışmalar ile bundan sonra yapılacak diğer çalışmalarda yararlanılmak üzere özel tiyatroların bilgileri alınarak bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Aşağıda detayları belirtilen veri tabanı kayıtları için bilgi ve belgeler elektronik posta ile en geç 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar alınacak; bizzat veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Veri tabanına kayıt için gerekli bilgi ve belgeler:

Özel tiyatronun;

  • 1-Veri tabanı kayıt formu (indirmek için tıklayınız)
  • 2-Vergi levhası örneği
  • 3-Oyuncu, yönetmen, teknik personel… vb. gibi 2020 yılında çalıştırdığı personeline ait SGK bildirgeleri örnekleri
  • 4-Vergi borç durumunu gösterir belge
  • 5-SGK borç durumunu gösterir belge
  • 6-Varsa kendi salonunun mülkiyet sahipliğini gösterir belge (tapu veya kira kontratı örneği)
  • 7-2020 yılı içerisinde oyun sahnelediğine dair belge (Oyunun oynandığı salon yetkilisinden ya da resmî kurumlardan alınan tutanaklar ve/veya afiş vb duyuru materyalleri ve/veya bilet koçanı örnekleri gibi oyun sahnelendiğini gösterir belge ve/veya dokümanlardan herhangi biri veya bir kaçı)
  • 8-Geleneksel tiyatrolar kategorisinde hizmet veren tiyatrocular Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olmaları halinde bu belgenin bir örneğini sunarak 2’nci maddede belirtilen vergi levhasına sahip olmasalar da kayıt yaptırabilirler.

Bilgi ve belgelerin gönderileceği e-posta adresi:

ozeltiyatrolar@ktb.gov.tr

Bilgi için:

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Tel: 0.312 470 58 70 – 470 58 57