GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

                         GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                      

İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ VE MODERN FOLK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA KOROSU

MÜDÜRLÜĞÜ

      Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1993 yılında kurulan “İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu” ve aynı yıl kurulmuş olan “İstanbul Türk Halk Müziği Korosu” Müdürlüklerinin, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan düzenlemelere ilişkin 23/03/2021 ve 01/04/2021 tarihli Bakan Onaylarına istinaden tek bir Müdürlük çatısı altında faaliyetlerini sürdürmesi amaçlanarak, “İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu Müdürlüğü” kurulmuştur.
    
    Müdürlüğümüz, 29 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı “Atatürk Kültür Merkezi’nde faaliyetlerine devam etmektedir.
     
    Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Müdürlüğü iki ayrı koro ve topluluk olarak çalışırken, Mart 2022 tarihinde tek bir müdürlük başlığı altında, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Topluluğu, Araştırma ve Uygulama Korosu Müdürlüğü adını almıştır.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Müdürlüğü 1993 yılında kurulmuş, faaliyetlerine Ekim 2008’de Üsküdar’ da ki Eski Tekel Binası’nda başlamıştır.

    2008 yılından bu yana İstanbul’un farklı bölgelerinde sürdürdüğü periyodik konserler çeşitli platformlarda Bakanlığımızı temsilen verdiği konserler ile halkın ve sanatseverlerin beğenisini kazanmıştır. Bununla birlikte yurt içinde ve yurt dışında turne ve konser faaliyetlerini sürdürmektedir.

    Geleneksel Müziğimizde Divanlar ve Klasik Uzun Havalar - Bar Havaları-Ağırlamalı Halaylar ve Zeybekler – Klasik Türküler – Baraklar – Yıldız Türküleri, adlı beş adet  CD proje çalışması bulunmaktadır. Koromuz her bir konserini proje kapsamında ele almıştır. Buna yönelik olarak, kültür zengini ülkemizin adeta “Türkü Haritası” çıkartılarak bölgemizin barındırdığı farklı üslup ve özelliklerini ifade eden konserler gerçekleştirmektedir.
    Sanatsal faaliyetlerini yürütürken Milli Kültürümüzün en önemli başlıklarından olan Halk Müziği alanında; Yerel yorumlara en yakın üslup ve tavrı çağdaş anlayışla icra ederek gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarılmasını sağlamak için, heyecan ve coşkuyla çalışmalarını Şef Uğur KAYA yönetiminde sürdürmektedir.
    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu 1993 yılından bugüne çalışmalarını bakanlık bünyesinde devam ettirmektedir. Periyodik konserlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında da etkinliklerini sürdüren topluluğun konserleri ilgi ve beğeni ile izlenmektedir.

    Modern Folk Müzik Topluluğu, Türk kültürünün önemli bir parçası olan türküleri bütün içindeki yerini koruyarak farklı icra biçimleriyle sunarken, halk müziğine yeni ve çağdaş bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. Tüm yöreleri kapsayan repertuarına Türk Müziği`nin sözlü ve sözsüz eserlerinden tasavvufi formdaki eserlerine, Klasik Batı Müziği`nden dünya müziklerine kadar pek çok tarzı ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. Orkestrada düzenlemeci ve yorumcu olarak her biri kendi alanında üstün deneyime sahip sanatçılar görev yapmaktadır.

    Kurulduğu günden bugüne kadar yurt dışında Arnavutluk, Dubai, Almanya, Fransa, İngiltere, Tunus, Bosna-Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan`da konserler veren topluluk, yurt içindeyse başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde başarılı konserler vermiştir. Çeşitli festivallerde de görev alan Modern Folk Müzik Topluluğu`nun “Yorumlar” başlıklı CD çalışması bulunmaktadır.

    Tek bir Müdürlük adı altında birleştirilen kurumumuz, icraat anlamında yine çalışmalarını birleşme öncesindeki olduğu gibi farklı sanatsal uygulamalarından dolayı faaliyetlerini ayrı ayrı sürdürmektedir.

    
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Ve Modern Folk Müziği Araştırma Ve Uygulama Korosu Müdürlüğü :

Yönetim:

Koro Sanat Yönetmeni (Genel Müdür Yrd.V.)       : Enver MERALLI
Koro Şefi                                                                     : Uğur KAYA
Koro Sanat Yönetmen Yrd.                                      : Bora KAYALAR
Koro Müdürü                                                            : Nihat GÜRLER