GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA TOPLULUĞU


                                                                       

SANAT KURULU


Doç. Dr. Murat Sâlim TOKAÇ (Sanat Yönetmeni)

Şükrü TÜRKMEN  (Top. Sanat Yön. Yrd. V.)                        

Arzu KOPUZ ÇELİK (Müdür V.)

Atilla AKINTÜRK (Saz Sanatçısı)

Murat IRKILATA (Ses Sanatçısı)

 

 

04. 04. 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul’da Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu oluşturulmuştur. Türk Müziği’nin tarihi seyri içerisinde gelenekten gelen icrâ tavrına ve kurallarına bağlı kalarak etkinliklerini devam ettiren topluluk 5 bayan, 4 erkek ses, 11 saz, 2 Misafir Sanatkârdan oluşmaktadır.

Tanbur ve ney sanatkârı olanDoç.Dr. Murat Sâlim TOKAÇ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevinin yanında, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmenliği görevini de yürütmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, repertuvarında Türk Mûsikîsi’nin sözlü ve enstrümantal formları, Dînî Mûsikî, Askerî Mûsikî ve topluluk icrâsına uygun folklorik eserlere yer vermekte, bu eserlerin icrâsı sırasında Klâsik Türk Mûsikîsi’nin temel çalgılarını kullanarak, yüksek düzeyde bir icrâ sağlamaktadır.

Topluluğun Amaçları

·        Topluluk, son dönemde mûsikîmizde önem arz etmeye başlayan saz müziğimizinörneklerini farklı saz takımları oluşturarak, üst düzeyde ve zevkli bir şekilde icrâ etmek,

·        Daha evvel icrâ edilmemiş eserlerin icrâ edilip kayda alınması sûretiyle, arşiv oluşturmak,

·        Dünya müzik müzeleri ile iletişim içinde olmak ve kültürler arası etkileşime olumlu katkı sağlamak,

·        Türk Müziği’nin yaşayan usta icrâcılarını konuk ederek, onların tecrübelerini canlı icrâ ve kayıt yapma yöntemiyle ilgililere ve sonraki kuşaklara aktarmak,

·        Tarihi mekânlarda yapılacak icrâlarda, ecdad yâdigârı yerleri, tekrar Türk Müziği ile buluşturmak,

·        Radyo ve Televizyon programları aracılığı ile mûsikîmizi, edebiyatından icrâsına kadar farklı yönleriyle geniş kitlelere ulaştırmak,

·        Müziğimiz ile ilgili konferans, panel, seminer gibi etkinlikler düzenlemek ve buradan çıkacak sonuçların uygulamaya geçirilmesini sağlamak,

Pek çok alanda Türk Müziğine hizmet eden İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu bugüne kadarTürk Müziği ile ilgili kitap ve süreli yayınlar neşrederek, 34 CD çalışmasıyla sesli yayınlara imza atmıştır. Ayrıca Topluluk Belçika, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, ABD, Kanada, Hollanda, Almanya, İsviçre, Mısır, Suudi Arabistan, Vatikan, Katar, Japonya, Endonezya gibi  pek çok ülkede mûsıkîmizi temsil etmiştir.

 

 

İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

TOPLULUĞU MÜDÜRLÜĞÜ  

Top. San. Yön. V.                                       : Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ
Top. Sanat Yön. Yrd. V.                             : Şükrü TÜRKMEN

Müdür V.(Sanatçı)                                      : Arzu KOPUZ ÇELİK