GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

DEVLET HALK DANSLARI TARİHÇESİ VE ALANI

 

18-23 Eylül 1973 tarihleri arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının çağrısı üzerine toplanan ilim adamları, ilgili kuruluş yetkilileri ve folklor uzmanları çalışmaları sonunda Türk halk danslarına yüksek bir sanat düzeyi kazandırmak amacıyla, birçok ülkede olduğu gibi yurdumuzda da çoktan beri eksikliği duyulan bir “DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU” nun kurulmasını Turizm ve Tanıtma  Bakanlığına önermişlerdir.

Bu öneri Bakanlıkça olumlu karşılanmış 3 Haziran 1974 tarihinde, inceleme ve hazırlık çalışmalarını yürütebilmek amacıyla “Halk Dansları Sanat Kurulu” teşkil edilmiş ve Topluluk 17 Mart 1975 tarihinde resmen kurulmuştur.

19 Mart 1975 tarihinde yapılan bir sınavla stajyer dansçı elemanlar alınmış ve halk dansları çalışmalarına başlanılmıştır. 

İlk temsillerini 7-13 Mayıs 1976 tarihleri arasında Ankara Büyük Tiyatro’da veren Topluluk yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra 55 değişik ülkede 1500 civarında temsil verdi.

Türk kültür ve sanatını başarı ile temsil eden Devlet Halk Dansları Topluluğu 25 yıldan beri halk danslarımızı öz değerlerinden yararlanarak çağdaş sanat anlayışına dayanan bir yorumla uygulamak, ülkemizin sahip bulunduğu kültürel ve folklorik değerleri tanıtmak, böylece ülkemize dönük turizm hareketlerini artırmak ve genel tanıtımımıza katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Geleneksel Türk kültür ve sanatının doğru bir şekilde tanıtılmasını gaye edinen Topluluk, gerek Türk halk danslarını ve müziğini, gerek giysilerini özüne bağlı kalarak, çağdaş teknik ve imkanlardan da yararlanarak yeni bir sahne düzeni ve anlayışı içinde biçimlendirerek sergilemektedir.

Türk halk danslarına has olan bütün çizgileri, renkleri ve incelikleri büyük bir özenle sunan Topluluğun repertuarında ülkemizin değişik yörelerine ait Türk halk danslarından seçkin örnekler bulunmaktadır.

Mevcut repertuarın zenginleştirilmesi için çeşitli yöre danslarımızın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde repertuara alınması planlanmakta ve bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir.

Topluluğun sahne düzenlemelerinde belli bir estetik kaygıya bağlı olarak dansları  sahneye uyumlu ve anlamlı olarak yerleştirmek amaçlanmaktadır. Bugüne kadar Topluluğun uygulamalarında geleneksel danslarımızın özünü, biçimsel formlarını bozmadan çağdaş bir yorumla düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde geleneksel Türk halk dansları sahne sanatları arasındaki seçkin yerini almıştır.

Müzik ve giysi geleneksel danslarımızın ayrılmaz iki önemli unsurudur. Topluluk temsillerinde yörenin müzik, enstrüman ve ezgilerini koruyarak bir araya getirdiği çeşitli geleneksel halk çalgılarımız ile yöre müziklerini icra etmektedir.

Mahallinden getirilen ve incelemeye alınan yöre giysilerinin renk, işleme, süsleme ve kullanış özellikleri yok edilmeden dans tekniği ile bütünleştirilerek giysilerimizin orijinal ve güzel yanları ortaya çıkartılmış ve kullanımda pratik olacak şekilde yeniden düzenlenerek üretilmiştir.

Topluluk tüm Dünyada ülkemizi bir bayrak gibi temsil etmektedir. Bir yandan kendi milli kültürümüzü ve estetik değerlerimizi korurken öte yandan insanlığın eriştiği sanat ve kültür araçlarını kullanmaktadır. Bu anlamda milletler arası bir uygulama ile tüm insanlara ve toplumlara milli kültürümüzün zenginliğini, özelliklerini ve millet olarak eriştiğimiz yüksek kültür ve sanat düzeyimizi ulaştırmaktadır.

Topluluğun repertuarına alınan yörelerin çalışmaları o yörenin otoritesi olarak bilinen kişiler tarafından yapılmaktadır. Danslar sahnelenecek duruma geldikten sonra adım, müzik ve giysi konularında yine otoritelerin görüşlerine başvurulmakta ve onlardan gelen görüş doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Ülkemizin geleneksel dansları yapı özellikleri bakımından çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik diğer ülkelere nasip olmayan bir zenginliktedir. Topluluğun temsillerinde bu zenginliğin açıkça gösterilmesi, etkin ve doğru bir şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır.

Topluluğun repertuarından çeşitli yöre dansları yanında ANADOLU’DAN   ESİNTİLER, KINA GECESİ, AŞIK-MAŞUK, BAĞ BOZUMU adı altında ülkenin değişik yörelerinden derlenen Türk halk dansları adım ve müziklerinden hazırlanan folklorik eserler ve 20 değişik dünya ülkesinin halk dansları ve halk şarkıları bulunmakta olup 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “1915 Bir Hilal Uğruna “ projesi ve 2019 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna gelişinin 100’ üncü yılı kapsamında “ 1919 Bitmeyen Yolculuk “ ve “ Zafere Doğru “ gibi dev projelerle şanlı tarihimizi yöresel danslar ve görsellerle işleyerek milli bilincin oluşmasına katkı sunulmaktadır.

 

 

 

DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU

Topluluk San. Yön.                                               : Yıldız ÇANKAYA SARGIN  

Topluluk Sanat Yön. Yrd.                                     : Orhan ALPTEKİN

Topluluk Müdürü                                                  : Hamdi USTA

Topluluk Müd. V.                                                  : Hüseyin BUDAK