GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu, 10 Kasım 1986 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Kuruluşundan beri çok yoğun bir çalışma programı uygulayan koro; repertuar çalışmalarının yanı sıra Türk Mûsîkisi Nazariyatı, Usuller, Solfej, Türk Mûsîkisi Tarihi ve Türk Mûsîkisi’nin geliştirilip yaygınlaştırılması konusunda etüd ve araştırmalar yaparak bu çalışmalarını CD ve kaset halinde yayınlamıştır. Bu çalışmalar belli periyotlarda devam etmektedir.

Koro, programlarında geçmiş dönem eserlerinin yanı sıra, yakın tarihimiz ve günümüz bestekârlarının eserlerine de yer vermekte olup, kurulduğundan bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında başarılı konserler vermiş ve TV çekimleri gerçekleştirmiştir.

 

ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

KORO ŞEFİ                  : Suat KILIÇ

KORO ŞEF YARDIMCISI :Özgür Ulaş DOĞANOĞLU

KORO MÜDÜRÜ          : Hasan KAYA