GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İletişim

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü

Tel : (0312) 342 47 90

Faks : (0312) 342 47 91

E-posta : turkhalkmuziki06@ktb.gov.tr

Adres : Atatürk Kültür Merkezi - Hipodrom/ANKARA