GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Geleneksel El Sanatlarımız ve Türk Süsleme Sanatlarının tanıtılması ile ilgili çalışmalar nelerdir?

Bakanlığımızca, Türk Süsleme Sanatlarına güncel boyut kazandırarak günümüzle buluşturmayı hedeflemek, bu alanda eser veren sanatçılarımızı gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek ve sanatçılarımızın son eserlerini bir arada sergilemek amacıyla, 1986 yılından bu yana iki yılda bir yapılan “ Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması ” kapsamında” Hüsn-i Hat”, “Tezhip”, “Minyatür”, “Çini Deseni”, “Ebru”, “Kalemişi” ve Katı” yarışmaları düzenlenmektedir.

 

Yarışma sonrasında ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler hazırlanan katalogla da kalıcı kılınmakta ve sözkonusu kataloglardan oluşan arşiv Genel Müdürlüğümüz bünyesinde muhafaza edilerek konuyla ilgilenenlerin hizmetine sunulmaktadır.