GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfı İşbirliğiyle Düzenlenen Türkiye 18.Halk Dansları Yarışması

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfı İşbirliğiyle Düzenlenen Türkiye 18.Halk Dansları Yarışmasının ek'te yer alan Başvuru Formu ve Fotoğraflı Liste Formunun doldurulup 15 Aralık 2009 - 29 Ocak 2010 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.