GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü

İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 9 Eylül 1952 yılında Kültürpark içerisinde galeri olarak açıldı. Daha sonra Atatürk Bulvarı’ndaki yerine taşınan galeri, plastik sanatlar alanında devletin İzmir’e yaptığı ilk hizmettir.

Galerinin açılmasıyla birlikte hem İzmir’deki sanatçıların eserlerini sergileme imkanı doğdu, hem de her yıl düzenlenen Devlet Sergileri İzmir’de de sergileme imkanı buldu. Kurulduğu yıldan itibaren sergi faaliyetleri dışında, amatörlere yönelik resim kursları da düzenleyen İzmir Resim ve Heykel Galerisi, kentin sanat hayatına canlılık getiren önemli katkılar da sağladı.

1973 yılı, İzmir Resim ve Heykel Galerisi için önemli değişikliklerin olduğu bir yıldır. Müdürlük görevini yürüten Turgut Pura’nın çabalarıyla galeri, müzeye dönüştü ve Konak’taki yeni binasına taşındı. Müzenin bugün sahip olduğu zengin resim ve heykel koleksiyonunun oluşmasında Turgut Pura’nın büyük emeği vardır.