GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dijital Tiyatro Kütüphanesi


DUYURU

 Bakanlığımızca, tüm dünyada yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle özel tiyatroların sahneleyemedikleri ya da sahnelenmesi iptal edilen oyunlarına görsel arşivlerinin oluşturulması amacıyla dijital tiyatro kütüphanesi oluşturulacaktır.

            Dijital tiyatro kütüphanesinde yer alacak oyunlar, ilgili tiyatronun bu konudaki bildirimi ve dijital platform imkânları doğrultusunda Bakanlığımıza ait dijital platformlarda (Sanat Cepte) yayınlanabilecektir.

            Dijital tiyatro kütüphanesi için oyun sunmak isteyen özel tiyatrolar aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile elektronik ortamda başvuru yapabilir.

                       

Başvuru şartları :

 • 1-Her özel tiyatro bir oyun için başvuruda bulunabilir.
 • 2-Başvuru yapılan türe göre oyun süresi;
 • Geleneksel oyunlar için en az10 dakika,
 • Çocuk oyunları için en az 20 dakika,
 • Yetişkin oyunları için en az 30 dakika olmalıdır.

 

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler:

 1. Başvuru formu. (formu indirmek için tıklayınız)
 2. Muvafakatname (muvafakatname örneği için tıklayınız)
 3. Dijital ortamda hazırlanmış oyun kaydı (oyun kaydı wetransfer, google drive, sendgb vb kullanılarak dijital ortamda gönderilecektir)

 

Başvuru için gerekli bilgi ve belgelerin gönderileceği elektronik adres:

dtk@ktb.gov.tr

 

Bilgi ve sorularınız için:

dtk@ktb.gov.tr


BAŞVURUNUZUN DEĞERLENDİRMEYE ALINABİLMESİ VE AKSİLİK YAŞANMAMASI İÇİN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELERİN TEK BİR ELEKTRONİK POSTA OLARAK GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 • 1-Dijital tiyatro kütüphanesi başvuruları ne kadar süreyle kabul edilecek?

   

  Dijital tiyatro kütüphanesine, mümkün olduğunca çok sayıda özel tiyatronun başta pandemi nedeniyle iptal edilenler öncelikli olmak üzere oyunlarının kazandırılması ve bu alanda bugüne kadar yapılmamış bir arşiv elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle başvuruların sona ermesine ilişkin bir tarih belirlenmemiştir. Başvuruların sona erme tarihi, dijital tiyatro kütüphanesine yeterli miktarda eser kazandırıldıktan sonra Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecektir.   

   

   

 • 2-Dijital tiyatro kütüphanesine gerçek veya tüzel kişilik şartı aranmaksızın tüm özel tiyatrolar başvuru yapabilir mi?

   

  Dijital tiyatro kütüphanesine ülkemizdeki tüm özel tiyatroların başvuru yapmaları mümkündür.

   

   

 • 3-Dijital tiyatro kütüphanesi için gönderilen oyunların tamamı arşive kabul edilecek mi?

   

  Dijital tiyatro kütüphanesi için gönderilen oyunların tamamı arşive kabul edilecektir.

   

   

 • 4-Dijital tiyatro kütüphanesi başvuru formunda yer alan “Kaydın Kullanımı - SADECE ARŞİV / YAYINLANABİLİR” seçenekleri arasındaki fark nedir?

   

  Dijital tiyatro kütüphanesinde yer alacak oyunlar, ilgili tiyatronun başvuru formunda “YAYINLANABİLİR” şeklinde bildirimi olması ve dijital platform imkânları doğrultusunda Bakanlığımıza ait dijital platformlarda (Sanat Cepte) yayınlanabilecektir. Oyunun yayınlanmasına ilişkin teklif vb tüm sorumluluk ilgili özel tiyatroya ait olup Bakanlıkça bu konuda herhangi bir yükümlülük üstlenilmesi söz konusu değildir.

   

 • 5-Dijital tiyatro kütüphanesi nerede oluşturulacak?

   

  Dijital tiyatro kütüphanesinin Millî Kütüphane ya da bir başka ihtisas kütüphanesi uhdesinde dijital ortamda oluşturulması planlanmaktadır.

   

   

 • 6-Dijital tiyatro kütüphanesine kimler erişebilecek?

   

  Dijital tiyatro kütüphanesine erişim akademik çalışmalar kapsamında ve/veya özel izinle mümkün kılınacaktır. 

   

   

 • 7-Dijital tiyatro kütüphanesi için gönderilen oyunlara bir bedel ödenecek mi?

 

Dijital tiyatro kütüphanesine oyun kaydı gönderilmesi gönüllülük esasına tâbi olup gönderilen oyun kayıtları için bir bedel ödenmesi söz konusu değildir.

Bununla birlikte, kültürel- sanat projesi olarak Bakanlığımıza destek başvurusunda bulunulması mümkündür.  Proje destek başvurusuna ilişkin bilgi talepleriniz ve sorularınızı elektronik posta yoluyla projedestek@ktb.gov.tr adresine iletebilirsiniz.