GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12. Şefik Bursalı Resim Yarışması Eser İade Duyurusu

Yarışmaya İzmir ve İstanbul’dan katılan sanatçıların eserleri Toplama Merkezlerine gönderilmiştir. Sanatçılarımız eserlerini Toplama Merkezlerinden alabilirler.