GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Filarmoni Orkestrası Kuruldu...

Ulusal kültürümüzün en temel değerlerini oluşturan müzik varlığımızı evrensel değerlerde bestelenmiş yeni eserlerle zenginleştirmek, milli müziğimizi (Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği) yüceltmek/batı tekniği ile işlemek, ulusaldan evrensele dünya müzik tarihine katkıda bulunacak eserler kazandırmak Bakanlığımızın temel hedef ve görevidir. 

Bu anlayış çerçevesinde Türk müziği ve enstrümanlarının klasik Batı müziği ve enstrümanlarıyla harmanlanarak, yeni ve evrensel eserler kazandırılması amaçlanmıştır.

Bu oluşumu gerçekleştirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, gelişmelere yön vermek, çalışmaları örgütlemek ve besteciler ile orkestra düzenleyicilerinden yararlanmak üzere İzmir ilimizde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Filarmoni Orkestrası Müdürlüğü kurulmuştur.