GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Tiyatrolar 2011-2012 Sanat Sezonu Yardımları

2011–2012 sanat sezonunda Bakanlığımızca özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere toplam 328 özel tiyatro 328 proje ile başvuru yapmıştır.

Özel tiyatroların başvuruları, Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Özgür ÖZASLAN’ın başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Nihat GÜL, Güzel Sanatlar Genel Müdür V. Ömer BOZOĞLU, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi BİLGİN, oyun yazarları Refik ERDURAN, Turgay NAR ve Raşit ÇELİKEZER’den oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından ayrı ayrı incelenmiştir.

Değerlendirme Komisyonu, başvuruların incelenmesinde, ilgili mevzuatta belirtilen ölçütleri ve bütçe olanaklarını göz önünde bulundurmuştur. Ayrıca, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine yer veren projeler özellikle teşvik edilmiştir.

Değerlendirme Komisyonu, toplam 3.500.000.-TL ödeneğin ekli listede belirtilen şekilde dağıtılmasına karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda, 58 profesyonel, 22 çocuk oyunu, 50 amatör ve 32 geleneksel olmak üzere toplam 162 özel tiyatronun projesine yardım yapılacaktır. Bu rakam, bugüne kadar bir sanat sezonu için yardım yapılan en fazla özel tiyatro sayısı olma özelliğini taşımaktadır.