GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2011 - 2012 Sanat Sezonuna Merhaba Konseri / Resim ve Heykel Müzesi

T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü


Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı
Sanat Birimlerimizin hazırladıkları
2011 - 2012 Sanat Sezonuna Merhaba Konserini
onurlandırmanızı dilerim.


Ertuğrul GÜNAY
BakanTarih : 28 Eylül 2011  Saat : 20.00 
Yer : Ankara Resim ve Heykel Müzesi Bahçesi, Opera/Ankara
(Açık Hava Konseri)