GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sezona Merhaba Halk Konseri

T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü


CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI
SEZONA MERHABA HALK KONSERİ


Şef : Rengim GÖKMEN
KLAZZ BROTHERS - Senfonik Salsa

Tarih : 27 Eylül 2011 Salı  Saat : 20.00 
Yer : Cer Modern (Adliye Arkası)