GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Plastik Sanat Eseri Bilgi Formu ve Listesi

Kültür ve Tanıtma Müşavirlik ve Ateşelikleri ile Dış Temsilciliklerde bulunan Plastik Sanat Eserlerinin tespit edilmesi amacıyla doldurulması gereken formlar aşağıdadır.

-
PLASTİK SANAT ESERİ BİLGİ FORMU (Her bir eser için)

-
PLASTİK SANAT ESERLERİ LİSTESİ