GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Ankara Resim ve Heykel Müzesi Teşhir Salonlarının Açılışı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Resim ve Heykel Müzesi, gerçekleştirilen kapsamlı bir onarım ve bakım çalışması neticesinde ziyarete hazır hale gelmiştir.

Mimar-Mühendis Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından 1927 yılında inşa edilen Müze Binası, Atatürk’ün toplantılarının yanı sıra; ilk opera, ilk tiyatro ve ilk sergiye ev sahipliği yapmıştır.

Türk Ocakları Merkez Binası olarak projelendirilen yapı; Türk Ocakları’nın kapanmasından sonra Ankara Halkevleri olarak hizmet vermeye başlamış, Ankara Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu haline getirilmiştir.

1975 yılında Resim ve Heykel Müzesi yapılmak üzere Kültür Bakanlığı’na devredilen bina, 6 Nisan 1980 tarihinde Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmete açılmıştır.

Türk plastik sanatlar tarihinin gelişim seyrini ortaya koyan bu görkemli Müze, yenilenen iç ve dış yapısı ve artırılan güvenliği ile bünyesinde barındırdığı kültür mirasını ziyaretçileri ile paylaşmaya hazır hale getirilmiştir.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, teşhir salonları başta olmak üzere, kapsamlı bir restorasyon ve bakım çalışmasının ardından 13 Temmuz 2011 tarihinde saat 19:30’da gerçekleştirilen Tanıtım Töreni ile halkımızla buluşmuştur.

Sayın Bakanımızın Açılış Konuşması için tıklayınız...


 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...
 • Ankara Resim ve Heykel Müzesi Yenilendi...