GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Tiyatrolar 2010-2011 Sanat Sezonu Değerlendirme Sonuçları

2010–2011 sanat sezonunda Bakanlığımızca özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan için yararlanmak üzere toplam 246 özel tiyatro 295 proje ile başvuru yapmıştır.

Özel tiyatroların başvuruları, Bakanlığımız Müsteşarı Sayın İsmet YILMAZ’ın başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Nihat GÜL, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Ayşenur İSLAM, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi BİLGİN, oyun yazarları Refik ERDURAN, Turgay NAR ve Raşit ÇELİKEZER’den oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından ayrı ayrı incelenmiştir.

Değerlendirme Komisyonu, başvuruların incelenmesinde, ilgili mevzuatta belirtilen ölçütleri ve bütçe olanaklarını göz önünde bulundurmuştur. Ayrıca, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine yer veren projeler özellikle teşvik edilmiştir.

Değerlendirme Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY’ın talimatlarıyla 1.000.000.-TL artırılarak bu yıl 3.500.000.-TL’ye çıkarılan ödeneğin ekli listede belirtilen şekilde dağıtılmasına karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda, 52 profesyonel, 20 çocuk oyunu, 38 amatör ve 28 geleneksel olmak üzere toplam 138 özel tiyatronun projesine yardım yapılacaktır.

Bakanlığımızca, tiyatro sanatının desteklenmesi, tiyatro sektörünün geliştirilip güçlendirilmesi amacıyla, 2007-2008 sanat sezonu için dağıtılan toplam 1.500.000.-TL ödenek, 2008-2009 sanat sezonu için yaklaşık %66 artırılarak 2.500.000.-TL’ye; 2009-2010 sanat sezonu için bir önceki yıla oranla %25 artırılarak 3.000.000.-TL’ye çıkarılmıştır. İçinde bulunduğumuz 2010-2011 sanat sezonu için ödenek miktarı, 2007-2008 sanat sezonuna oranla iki katından fazla yaklaşık %133, bir önceki yıla göre ise yaklaşık %17 artırılarak 3.500.000.-TL’ye yükseltilmiştir.

Ayrıca özel tiyatroların 2010–2011 sanat sezonu projeleri için dağıtılacak toplam 3.500.000.-TL tutarındaki ödenek, bugüne kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek ödenek miktarı olma özelliğini taşımaktadır.