GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kutlu Doğum Özel Konseri

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü


Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu
tarafından icra edilecek
Kutlu Doğum Özel Konseri'ni onurlandırmanızı dilerim.

Doç.Dr.Ayşenur İSLAM
Genel Müdür


Tarih : 12 Nisan 2010 Saat : 20.00
Yer : Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu