GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sabancı Vakfı İşbirliği İle Düzenlenen 17. Türkiye Halk Dansları Yarışma Esasları