GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


22. DEVLET TÜRK SANATLARI YARIŞMASI ÖN DEĞERLENDİRMESİ SONUÇLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından; Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 2 yılda bir düzenlenen Devlet Türk Sanatları Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlanmıştır.

1986 yılından bu yana düzenlenen “22. Devlet Türk Sanatları Yarışması”nın ön değerlendirmesi; Seçici kurulda yer alan her bir üye tarafından bireysel olarak gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Ali Fuat BAYSAL, Dr. Ali Rıza ÖZCAN, Dr. Ayşe Zehra SAYIN, Öğr. Gör. Levent KUM, Öğr. Gör. Cihangir AŞUROV, Muhammed Sadrettin ÖZÇİMİ, Meryem GÜNEY ve Bakanlık Temsilcisi Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk BELVİRANLI  ve  Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim TERZİ’ den oluşan Seçici Kurul, yarışmaya katılan eserlerin ön değerlendirmesini kendi alanlarında yapmış olup; ekli listede yer verilen toplam 59 eser seçilmiştir.

Ön değerlendirmede seçilen eserler içerisinden Seçici Kurul tarafından daha sonra fiziki ortamda yapılacak ikinci değerlendirme neticesinde nihai sonuç belirlenerek; başarı ve sergileme alan eserler ise bu değerlendirme sonucunda ayrıca duyurulacaktır.

Ön değerlendirmede eseri seçilen katılımcılar, başarı ve sergileme ödüllerinin nihai olarak belirlenebilmesi için eserlerini 15-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğüne şartname gereği, ekte yer alan taahhütname karşılığında elden (kargo/posta vb. kabul edilmeyecektir) teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih aralığında eserini teslim etmeyen katılımcılar yarışma dışı kalacaktır.

Söz konusu yarışmanın sergi açılışı ve ödül töreni ile ilgili duyuru ilerleyen tarihlerde Bakanlığımız web sayfalarından yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

22. Devlet Türk Sanatları Yarışması Ön Eleme Eser Listesi
Eser Teslim Tutanağı