GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İzmir Resim ve Heykel Müzesi

MÜZENİN TARİHÇESİ

İzmir Resim ve Heykel Müzesi 9 Eylül 1952 tarihinde Kültürpark alanı içinde yer alan (Bruno Taut tarafından tasarlanan) maarif velâketi binasında galeri olarak hizmete açılmıştır. Ressam Sadık Renkler ile Ali Rıza Hiti’nin ardından, ressam Kadri Ataman on yıl süreyle galeri müdürlüğü yapmıştır. 1973 yılında ressam ve heykeltıraş Turgut Pura’nın (1964-1979) müdürlüğü döneminde galeri, mimar Muhlis Türkmen ve İnan Göral tarafından tasarlanan ve ödül alan Mithat Paşa Caddesi’ndeki binasına taşınarak müzecilik hizmetine de başlamıştır.

İzmir Resim ve Heykel Müzesi; mevcut koleksiyonu geliştirme adına büyük çaba harcayan Turgut Pura’nın ardından göreve gelen Mehmet Sabır’ın düzenlediği nitelikli etkinliklerle hızlı bir şekilde İzmir kültür hayatının merkezi haline gelmiştir. Ancak 30 Ekim 2020 tarihinde bölgede yaşanan deprem nedeniyle hasar gören müzenin faaliyetine devam edebilmesi için Kültürpark alanındaki eski mekânında  (Bruno Taut tarafından tasarlanan) yeni teşhir ve tanzim düzeni yapılarak ziyarete açılmıştır.

2023 yılı itibariyle İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nin yeni mekânı olarak düzenlenen 7 numaralı binayı da içeren Alsancak Tekel Sigara Fabrikası, İzmir’in modernizasyon sürecini yönlendiren kurumsal işlevi ile son derece önemli bir yerleşkedir. 1970’li yıllarla birlikte kentsel alanın içinde kalarak işlevini yitirmeye başlayan Alsancak Tekel Sigara Fabrikası’nın 2004 yılında faaliyetine son verilmiştir. Sonraki yıllarda Özelleştirme Yüksek Kurulunun aldığı bir kararla kapalı ve atıl durumda olan fabrika alanının bedelsiz olarak kültürel hizmetlerde kullanılması kaydıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Alsancak Tekel Sigara Fabrikası toplamda rasyonel bir üretim için planlanmış on iki yapıdan oluşan bir yerleşkedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın büyük ve görkemli restorasyon projesi, 2023 yılında tamamlanmış yaklaşık 140 yıllık tarihe sahip olan fabrika alanı; müzeler, galeriler ve kütüphanelerden oluşan büyük bir sanat yerleşkesi olarak halkın hizmetine açılmıştır.

İzmir Resim ve Heykel Müzesi, sanat tarihi açısından çok önemli eserlere sahiptir. Koleksiyon Tanzimat’tan günümüze önemli bir seçki sunar. Şeker Ahmet Paşa, Halil Paşa, Mülazım Remzi, Süleyman Seyyid Bey, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Namık İsmail, Şevket Dağ, Zeki Kocamemi, Mahmud Cuda, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nurullah Berk, Cemal Tollu, Abidin Elderoğlu, Nuri İyem, Fahrelnisa Zeid, gibi önemli ressamların yanı sıra Turgut Pura, Kuzgun Acar, Zühtü Müridoğlu, Ali Hadi Bara, Ferit Özşen, Sadi Öziş gibi heykel sanatçıları ile Füreya Koral, Bingül Başarır, Mustafa Tunçalp, Mehmet Tüzüm Kızılcan gibi seramik sanatçılarında bulunduğu önemli bir seçkiye sahiptir.

ADRES-İLETİŞİM

Mimar Sinan Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı No:36 Konak/İZMİR