GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


ÖZEL TİYATROLARA 55 MİLYON LİRA DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2023-2024 sanat sezonu için 511 özel tiyatro başvuru yapmış, eksik belgelerini süresi içinde tamamlamayan 35 özel tiyatro dışında kalan 304 profesyonel, 95 çocuk oyunu ve 77 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 476 özel tiyatronun projesi değerlendirmeye alınmıştır.

Değerlendirme Komisyonu, eksiksiz gerçekleştirilen tüm başvuruları olumlu değerlendirerek bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 55.000.000.-TL ödeneğin, toplam 476 özel tiyatro ile bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek sayıda projeye dağıtılmasına karar vermiştir.

“Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik”in 8. Maddesinde yer alan değerlendirme ölçütleri çerçevesinde; sigortalı çalışan sayısı, meslek kodunda sigortalı çalışan sayısı, başvuru sahibinin varsa salonu ve kapasitesi, projenin Türk oyun yazarlarına ait bir eser olması ve özel tiyatronun bir önceki sanat sezonunda birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin performansı değerlendirmede başlıca kriterleri oluşturmuştur. Bu sayede tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi, özel tiyatrolara ait salonların sanat hayatımıza katkısının artması ve devamlılığı, tiyatro sanatının başta kalkınmada öncelikli bölgeler olmak üzere yurt sathına yayılmasının teşvik edilmesi ve daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli katkılar sağlanması amaçlanmıştır.

Bakanlığımızca maddi destek sağlanan projeler için ilgili kategorinin üzerine tıklayınız.

Profesyonel Tiyatrolar

Çocuk Oyunu Tiyatroları
Geleneksel Tiyatrolar