GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Devlet Halk Dansları Topluluğu Bünyesindeki Çocuk Halk Dansları Topluluğu ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Kursiyer Dansçı Sınavını Kazananlara İlişkin Duyuru

Çocuklarımıza ve gençlerimize Türk kültür-sanatının ayrılmaz bir parçası olan halk danslarımızı sevdirmek, yaşatmak ve öğrenmelerini sağlamak amacıyla; “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Sanat Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Amatör Koro ve Toplulukların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında, Devlet Halk Dansları Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Halk Dansları Topluluğu ile Gençlik Halk Dansları Topluluğuna yönelik açılan kursiyer dansçı sınavı sonuçlanmıştır.

Amatör Çocuk Halk Dansları Topluluğu Kazananlar Listesi
Amatör Gençlik Halk Dansları Topluluğu Kazananlar Listesi