GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“Genç Sanat: 9. Güncel Sanat Proje Yarışması” Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

Bakanlığımızca; ülkemizdeki güncel sanatı teşvik etmek, genç sanatçıları desteklemek ve üretimlerini bir arada sergilemek amacıyla "Genç Sanat: 9. Güncel Sanat Proje Yarışması" düzenlenmiştir. Âşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. Yılı olan 2023’ün, "Âşık Veysel Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle, yarışmanın kavramsal çerçevesi; ozanın "Uzun İnce Bir Yoldayım" dizesi olarak belirlenmiştir.

Söz konusu yarışmanın değerlendirmesi; seçici kurulda yer alan her bir üye tarafından çevrimiçi (online) ortamda bireysel olarak gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

Seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur:

ASİL ÜYELER        

Prof. Dr. Merih TEKİN BENDER (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı, Sanatçı)

Derya BİGALI (Akbank Sanat Müdürü, Küratör)

Doç. Dr. Memduha Candan GÜNGÖR (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Ve Cam Bölümü, Sanatçı)

Prof. Tansel TÜRKDOĞAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Sanatçı)

Müjde ODABAŞIOĞLU UNUSTASI (Arkas Sanat Müdürü, Küratör)
 

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ömer Faruk BELVİRANLI (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

Dr. Alper ÖZKAN (Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı)