GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Devlet Halk Dansları Topluluğu Bünyesindeki Çocuk Halk Dansları Topluluğu ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Kursiyer Dansçı Sınav İlanı Duyurusu

 

Çocuklarımıza ve gençlerimize Türk kültür-sanatının ayrılmaz bir parçası olan halk danslarımızı sevdirmek, yaşatmak ve öğrenmelerini sağlamak amacıyla; “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Sanat Kurumları Bünyesinde Faaliyet Gösteren Amatör Koro ve Toplulukların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında, Çocuk Halk Dansları Topluluğu ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’na kursiyer dansçı alınacaktır.

A-Adaylarda aranan şartlar:

  • Çocuk Halk Dansları Topluluğu için 9-17 Yaş (2006-2014 arası doğumlular)
  • Gençlik Halk Dansları Topluluğu için 17-25 Yaş (1998-2006 arası doğumlular)
  • Halk Danslarına uygun bir fiziğe sahip olmak
  • Dans edebilme yeteneğine ve yeterli müzik kulağına sahip olmak.

B-Adaylardan İstenilen Belgeler:

  • Nüfuz cüzdanı fotokopisi (1 adet)
  • Vesikalık fotoğraf  (3 adet)
  • Dans Çalışmalarına katılmasında sağlık açısından sakınca olmadığını belirtir sağlık raporu
  • 4-18 yaşını doldurmayan adaylardan veli muvafakatnamesi
  • 5-18 yaşını doldurmuş adayların adli sicil kaydı belgesi

C-Başvuru Yeri ve Tarihi: Sınava katılmak isteyen adayların istenilen belgelerle birlikte 13 Ekim 2023 Cuma günü saat 16:00 ya kadar Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No: 66 Eski Tekel Binası Üsküdar adresinde Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

D-Sınav Yeri ve Tarihleri

Gençlik Halk Dansları Topluluğu

Sınav tarihi 14 Ekim 2023 tarihinde 11:00-17:00 saatleri arasında

Çocuk Halk Dansları Topluluğu

Sınav tarihi 15 Ekim 2023 tarihinde 11:00-17:00 saatleri arasında

Sınav Yeri: Sultantepe Mahallesi Paşalimanı Caddesi No 66 Üsküdar’da bulunan Eski Tekel Binası Devlet Halk Dansları Topluluğu çalışma salonları.

NOT: Adaylar sınava eşofman veya tayt ve spor ayakkabı ile katılacaklardır.