GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Tiyatroların Projelerine Yardımlar Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlar İlişkin Yönetmeliğin 7’inci maddesi doğrultusunda özel tiyatroların 2023-2024 sanat sezonu başvurularını değerlendirmek üzere oluşturulacak Değerlendirme Komisyonunda yer almak üzere talepler; 

  • “Değerlendirme yapılacak projelerde herhangi bir unvanla yer alınmayacağına ilişkin taahhüt içeren” bir dilekçe ve
  • Başvuran kişinin özgeçmişi ile birlikte 

18 Ağustos 2023 Cuma mesai bitimine kadar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne, elden, posta ile (postadaki gecikmeler Genel Müdürlük sorumluluğunda değildir) veya ozeltiyatrolar@ktb.gov.tr elektronik posta adresinden iletilebilir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Posta adresi:
Roma Meydanı Hipodrom Cad. No:6/33 06330 Hipodrom - Altındağ / ANKARA