GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İzmir Resim ve Heykel Müzesi

MÜZENİN TARİHÇESİ

İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi, 9 Eylül 1952 tarihinde Kültürpark içinde Sanat Galerisi olarak açılmış, daha sonra Atatürk Bulvarı’ndaki hizmet binasına taşınmıştır. Devletin plastik sanatlar alanında İzmir’e yaptığı ilk hizmetlerden biri olan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin açılması ile İzmir ve çevre illerde faaliyetlerini sürdüren sanatçılara eserlerini sergileme olanağı sunulmuştur. Her yıl düzenlenen Devlet Sergileri ile birçok etkinliğe ev sahipliği yapan galeri, amatörlere yönelik düzenlenen resim kursları ile şehrin sanat yaşamına da yeni bir soluk kazandırmıştır.

İzmir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 1973 yılında, kurum müdürü ve sanatçı Turgut Pura’nın katkılarıyla oluşturulan koleksiyon ile müzeye dönüştürülmüştür.

Müze koleksiyonu; Tanzimat Döneminin sembolleşmiş sanatçıları ile Cumhuriyet Dönemi ve beraberinde gelişen akımların önemli temsilcilerine ait ülkemizin sahip olduğu kültürel mirasın önemli yapı taşları olan seçkin eserlerden oluşmaktadır.


YAPININ TARİHÇESİ

İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nin Seramik Eserler Bölümü olarak bir süre hizmet veren yapı, modern mimarlığın önemli temsilcilerinden Bruno Taut tarafından 1938 yılında tasarlanmış, inşa süreci 1939 yılında tamamlanmıştır. Faaliyete geçtiği yıldan itibaren bünyesinde barındırdığı eserler ile sanatın değerli izlerini geçmişten günümüze taşıyan yapı, mimarlık tarihi ve kent belleğinin geleceğe aktarılmasında önemli bir konuma sahiptir.

Bruno Taut, yapı işleri okulunda aldığı eğitim sonrasında toplu konut projeleri, renkli cam ve beton gibi yapı malzemeleri ile oluşturduğu modern mimarlığa ait yapı pratiklerinin yanı sıra makale, kitap ve manifesto şeklinde ürettiği mimarlık söylemi ve kuramına yönelik katkıları ile de öne çıkmaktadır. 1936 yılında Türkiye’ye davet edilen Alman mimar, Güzel Sanatlar Akademisi’nin Mimarlık kürsüsündeki akademik görevlerinin yanı sıra, Millî Eğitim Bakanlığı Mimarlık Bürosu’nda da yönetici olarak görev yapmıştır. Türkiye’de bulunduğu iki yıllık süre içerisinde başta Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara Atatürk Lisesi, İzmir Cumhuriyet Kız Enstitüsü gibi yapılar olmak üzere yerel modernizmi yansıtan yirmi dört eser bırakmıştır.

Taut’un 1910 yılında Berlin Fuarı için hazırladığı ve belirli bir ritim içerisinde kademeli yükselerek oluşturduğu yapı önerisinin, biçim ve oranları korunarak uygulamaya dökülmüş hali olan içinde bulunduğumuz bina, İnkılâp Pavyonu olarak tasarlanmış, daha sonra İzmir Kültür Pavyonu olarak kullanılmıştır.

Mimarî yapılarda en önemli unsurun “oran ve orantı” (proporsiyon) olduğunu vurgulayan mimar, birçok eserinde olduğu gibi İzmir Kültür Pavyonu’nda da bu temel ilke sayesinde bütünü ve onu teşkil eden birimlerin bir arada kavranabildiği bir yapı oluşturmuştur.


MÜZE KOLEKSİYONU

Ülkemizin sahip olduğu kültürel mirasın önemli yapı taşları olan seçkin eserlerden oluşan Müze koleksiyonu her geçen gün zenginleşmektedir.
Tanzimat Döneminin sembolleşmiş sanatçıları ile Cumhuriyet Dönemi ve beraberinde gelişen dönemlerin önemli temsilcilerine ait eserler Müzenin koleksiyonunu oluşturmaktadır.

ZİYARET

Müze, yenilenen teşhiri ile hizmet vereceği binasında 26/03/2022 tarihinden itibaren ziyaret edilebilir.

Pazartesi hariç her gün 
09:00 – 18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

ADRES-İLETİŞİM

Kültürpark Tarih ve Sanat Müze Alanı
Alsancak-Konak / İZMİR
resimheykel35@ktb.gov.tr

Tel      : (0232) 482 03 93
Faks   : (0232) 441 05 26


HISTORY OF IZMIR PAINTING-SCULPTURE MUSEUM AND GALLERY

Launched as an Art Gallery in Kültürpark on September 9th in 1952, and moved to the official service building on Atatürk Boulevard, Izmir Painting and Sculpture Museum and Gallery stands as one of the pioneering services of the State to Izmir in the field of plastic arts, granting a range of opportunity and venue to the artists who continue their activities both in Izmir and the surrounding provinces to exhibit their works. Hosting numerous prominent events including “the State Exhibitions” to be held annually, the Gallery has also brought a fresh breath and novelty to the art life of the city, by the courtesy of the painting courses organized for amateurs.

Subsequent to the creation of the collection with the contributions of Turgut Pura (the institution director and prominent artist), Izmir State Fine Arts Gallery was transformed into a museum in 1973.

Consisting of distinguished works, each stand as main elements of the cultural heritage of the country, Museum Collection embraces works of remarkable artists from the Tanzimat (The Ottoman Period of Reform, 1839-1876) up to the important representatives of the existing Republican period with all its components.


THE SHORT HISTORY OF THE BUILDING

Constructed in 1939 and served awhile as the Department of Ceramic Works affiliated to the Izmir History and Art Museum, the building was designed in 1938 by Bruno Taut, one of the eminent representatives of modern architecture. Embracing the valuable traces of art from the past to the present, the building stands at a remarkable position in transmitting the history of architecture and urban memory to the future, since the first day, up to present.

Apart from his contributions to the architectural discipline and theory, by the courtesy of his articles, books and manifestos, as well as the construction practices of modern architecture created with building materials such as mass housing projects, tinted glass and concrete, gained subsequently to his education at the construction school, Bruno Taut, still remains prominent with his contributions to the field.  In the year of 1936, he was invited to Turkey and in addition to his academic studies and duties carried out in the Department of Architecture in the Fine Arts Academy; he also worked as a manager in the Architectural Office affiliated to the Ministry of National Education. During his two-years’ stay in Turkey, he granted twenty-four works reflecting the attitude of local modernism, including structures such as the Faculty of Language, History and Geography, Ankara Atatürk High School and Izmir Cumhuriyet Institute for girls.

Transformed faithfully into structure by safeguarding the form and proportions of Taut's proposal for the Berlin Fair in 1910, this surrounding facility, created in a form that gradually scales up in a certain rhythm to be comprehended with all its components, was designed as the Revolution Pavilion and later served as the Izmir Cultural Pavilion.


THE COLLECTION OF THE MUSEUM

The colletion of the museum, the select artworks and the important construction stones of our cultural heritage, is getting rich.
The collection contains the artworks of the symbolized artists of The Tanzimat Period, The Republic Period and the other periods.

VISITING

The museum can be visited with a reinvigorated exhibit in its service building by the 26th March, 2022.

Open every day except Monday,

09:00 am to 18:00 pm.

ADDRESS-COMMUNICATION

Kültürpark Tarih ve Sanat Müze Alanı 
Alsancak-Konak / İZMİR

E-Mail: resimheykel35@ktb.gov.tr
Telephone Number: 0232 482 03 93
Faks Number: 0232 441 05 26