GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Tiyatrolara Rekor Yardım

         Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2022-2023 sanat sezonu için 476 özel tiyatro başvuru yapmış, eksik belgelerini süresi içinde tamamlamayan 35 özel tiyatro dışında kalan 283 profesyonel, 86 çocuk oyunu ve 72 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 441 özel tiyatronun projesi değerlendirmeye alınmıştır.

 

          Değerlendirme Komisyonu, tüm başvuruları olumlu değerlendirerekbu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 32.000.000.-TL ödeneğin, toplam 441 özel tiyatro ilebu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek sayıda projeye dağıtılmasına karar vermiştir.

 

          Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY önderliğinde özel tiyatroların temsilcileriyle yapılan istişare görüşmeleri sonucunda ilgili yönetmeliğe eklenen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde; kapasiteleri göz önünde bulundurularak salonu bulunan özel tiyatroların; ilgili meslek kodunda sigortalı çalışan sayısı 4 ve üzerinde olan özel tiyatroların ve Türk oyun yazarına ait projeyle başvuru yapan özel tiyatroların projelerine bütçe imkanları çerçevesinde ek maddî katkı sağlanmıştır.  Bu sayede özel tiyatrolara ait salonların sanat hayatımıza katkısının artması ve devamlılığı; tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve son yıllarda olduğu gibi başvurularda daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli katkılar sağlanması amaçlanmıştır.

Bakanlığımızca maddi destek sağlanan projeler için ilgili kategorinin üzerine tıklayınız.

GELENEKSEL TİYATROLAR.xls

ÇOCUK OYUNU TİYATROLARI.xls

PROFESYONEL TİYATROLAR.xls