GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


​“20. Devlet Fotoğraf Yarışması” Askı Süreci

      Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, ülkemizdeki fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edebilecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla, bu yıl “İnsan ve Yaşam”, “Doğal Hayat “ve “Tarihi Yapılar” kategorilerde “20. Devlet Fotoğraf Yarışması” düzenlenmiştir.  

Yarışma şartnamesinde de açıkça belirtildiği üzere:

  • Katılımcılar, başvuru fotoğraflarının özgün ve kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk katılımcıya aittir.
  • Daha önce düzenlenmiş olan ya da eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içeren başvuru fotoğrafları 20. Devlet Fotoğraf Yarışması’na katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
  • Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların, ödül ve/veya sergileme almış olmaları durumunda aldıkları ödül ve/veya sergileme iptal edilir; bu durumda katılımcı kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükelleftir.
  • Başvuru fotoğraflarında bulunan her türlü nesne ve/veya kişilerle ilgili telif, izin vb. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışmaya gönderilen fotoğrafların içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.
  • Katılımcılar, çevrimiçi olarak sistemden yarışmaya başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Bu kapsamda;

İlk 60’a giren fotoğraflar içerisinden; daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye girmiş olan veya ödül alan fotoğrafların tespiti durumunda veya başka bir fotoğraftan görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik ile şartnamede yer alan diğer hususlar konusunda  itiraz olursa, benzerliklerin açıkça görüleceği görseller ile görsellerin nereden alındığını belirten web bağlantılarının bildirilmesi gerekmektedir.

Askı sürecindeki fotoğraflara 21-23 Eylül 2022 tarihleri arasında 3 (üç) gün süreyle https://gorselsanat.ktb.gov.tr/TT_Yarisma/Takvim/AskiListesiTakvimlinkinden ulaşılabilecektir.

  • Askı sürecinin tamamlanmasıyla Seçici Kurul değerlendirmesi nihai olarak netleşmiş olacak ve akabinde yarışma sonuçları kamuoyuna duyurulacaktır.
  •  

Önemle duyurulur.