GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Gençses Türk Müziği Ses Yarışması Jürisi

GENÇSES TÜRK MÜZİĞİ SES YARIŞMASI JÜRİSİ

 

AD-SOYAD

 

UNVAN

 

Ömer Faruk BELVİRANLI

 

Güzel Sanatlar Genel Müdürü V.

 

Enver MERALLI

 

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı V.

 

Gülşen KUTLU

 

Sanatçı

 

Ahmet ÖZHAN

 

Sanatçı

 

Çiğdem GÜRDAL

 

Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu Sanatçısı

 

Ufuk YÜRÜÇ

 

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanatçısı

 

Nilgün KIZILCI

 

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçısı