GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


4/B Sözleşmeli Sanatçı Alımına İlişkin Duyuru

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 8’inci maddesi kapsamında, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çok Sesli Müzik Korosu,  Devlet Halk Dansları Topluluğu ve İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu (İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu)’nda 41 adet kadroya 31/12/2022 tarihine kadar istihdam edilmek üzere 20 Aralık 2021-04 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Sanatçı Alım Sınavını  kazanan asil ve yedek adaylar aşağıda belirtilmiştir.

Adaylar, kesinleşmiş Sözleşmeli Sanatçı Alım Sınav sonuç bilgisine “Kariyer Kapısı-İşe Alım Platformu” üzerinden de E-Devlet şifresi ile giriş yaparak ulaşabilecektir.

Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. 

Halk Dansları Topluluğu için; dans çalışmalarına katılmasında sağlık açısından sakınca olmadığını belirtir, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden, sınava başvuru başlangıç tarihinden itibaren sözleşme imzalanmak üzere davet edildiği tarihe kadar alınmış sağlık kurulu raporu sunmayan adaylar ile sözleşme imzalanmayacaktır. Bunlar yerine başarı sırasına göre yedek adaylar ile sözleşme yapılacaktır. 

Kariyer Kapısı-İşe Alım Platformu İnternet Sayfası Adres: http//isealimkariyerkapisi.cibiko.gov.tr/

 ASİL YEDEK LİSTE.xlsx