GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


1987 Yılında Seçilen Devlet Sanatçıları

Prof.Dr. Nevzat ATLIĞ

Koro Şefi

1925 –   ….

Ayhan BARAN

Opera Sanatçısı

1929 –   2014

Vasfi Rıza ZOBU

Tiyatro Sanatçısı

1902 – 1992

Bedia MUVAHHİT

Tiyatro Sanatçısı

1897 – 1994

Prof. Mükerrem BERK

Flüt Sanatçısı

1917 – 1996

Gülsin ONAY

Piyano Sanatçısı

1954 –   ….

Ayten GÖKÇER

Tiyatro Sanatçısı

1940 –   ….