GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“21.Devlet Türk Sanatları Yarışması” Gelenekten Geleceğe…

 Ön Değerlendirmesi Sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından; Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 21 yıldır düzenlenen Devlet Türk Sanatları Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı.

1986 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl “Gelenekten Geleceğe…” sloganıyla gerçekleştirilen “21. Devlet Türk Sanatları Yarışması”nın ön değerlendirmesi; Seçici kurulda yer alan her bir üye tarafından bireysel olarak gerçekleştirildi.

Hikmet BARUTÇUGİL, Doç. Dr. Şehnaz BİÇER, Doç. Dr. Timur BİLİR, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nasuhi ÇELEBİ, Semih İRTEŞ, Doç. Dr. Yılmaz ÖZCAN, Prof. Dr. Muhittin SERİN, Ersin YILDIZHAN ve Bakanlık Temsilcisi Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper ÖZKAN’dan oluşan Seçici Kurul, yarışmaya katılan eserleri ön değerlendirmesini yapmış olup; her bir kategori için 13 eser olmak üzere ekli listede yer verilen toplam 91 eser seçilmiştir.

Ön değerlendirmede seçilen eserler içerisinden Seçici Kurul tarafından daha sonra fiziki ortamda yapılacak ikinci değerlendirme neticesinde nihai sonuç belirlenerek; başarı, mansiyon ve sergileme alan eserler ise bu değerlendirme sonucunda ayrıca duyurulacaktır.

Ön değerlendirmede eseri seçilen katılımcılar, başarı, mansiyon ve sergileme ödüllerinin nihai olarak belirlenebilmesi için eserlerini 17 - 27 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü’ne şartname gereği, ekte yer alan taahhütname karşılığında elden (kargo/posta vb. kabul edilmeyecektir) teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih aralığında eserini teslim etmeyen katılımcılar yarışma dışı kalacaktır.

Söz konusu yarışmanın sergi açılışı ve ödül töreni ile ilgili duyuru, ilerleyen tarihlerde Bakanlığımız web sayfalarından yapılacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖN ELEME SONUÇ LİSTESİ.pdf

Ön eleme eser teslimi taahütname.docx