GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında Turizm Teknolojileri Yarışması düzenlenmektedir.


Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metotların geliştirilmesini sağlayacak ürünler ortaya çıkarma çalışmaları yapılacaktır. Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilecektir.
Temalar;
  • Yenilikçi Kültürel Tanıtım
  • Güvenli ve Akıllı Otelcilik
  • Dijital Kültür Oyunları
  • Sesli Turizm Asistanı
  • Sanal Cüzdan
  • Arttırılmış gerçeklik ile desteklenmiş oyunlaştırma kurgusu
Bakanlığımız anılan etkinliğin ve etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaların yurtiçi ve yurtdışında duyurulması adına görev üstlenmiş olup söz konusu festivalin paydaşları arasında yer almaktadır. Bakanlığımız ve festival komitesi arasında düzenlenen protokol uyarınca ekte sunulan dosyanın merkezde, taşrada ve yurtdışı teşkilatınızda sosyal mecralar ve diğer olanaklar kullanılarak duyurusunun yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederiz.
Duyuru afişleri ekte yer almaktadır.
Yarışma Son Başvuru Tarihi 28 ŞUBAT!
Raporlama yapabilmemiz için, duyuru yapılan kanallarla ilgili tarafımıza maili cevaplayarak, bilgi vermenizi rica ederiz.

Saygılarımızla.
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüteknofest 1.jpgteknofest.jpg