GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 8 inci Maddesi Kapsamında Görev Yapmak Üzere Sözleşmeli Sanatçı Alımı Sınav Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru;

E-Devlet üzerinden verilen “Adli Sicil Bilgileri” hizmetinde yapılmakta olan bakım nedeniyle 24/11/2021 saat 18:00’dan itibaren başvuru işlemleri yaklaşık 8 saat boyunca gerçekleştirilemeyecektir.

Bu nedenle; başvuru süresi 25/11/2021 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.